facebook pixel

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เคมีภัณฑ์โรงงานปุ๋ย

    เคมีภัณฑ์โรงงานปุ๋ย​ แคลเซียมไนเตรด (CaNO3) แมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulfate) เคมีสำหรับใช้ในการผลิตปุ๋ย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยโปแทสเซียมคลอไรด์ หรือชนิดต่างๆ ปรึกษา สอบถาม สั่งซื้อ ติดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา   

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

    ดูรายละเอียด