facebook pixel

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

    เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับใช้ในระบบผลิตน้ำประปา เคมีสระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี โพลิเมอร์แอนไอออน (Polymer anion) หรือโพลิเมอร์ประจุลบ กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (Coagulation) และเคมีปรับสภาพน้ำ ปรับค่า pH 1.สารส้ม (Aluminium sulphate)ใช้ในการตกตะกอนของน้ำทำให้น้ำใสขึ้น สารส้มใสก้อน เบอร์ 1, 2 ขนาดบรรจุ 30 กก./ถุง สารส้มขุ่นผง, ขุ่นก้อน ขนาดบรรจุ 25, 50 กก./ถุง ประเทศไทย สารส้มน้ำ 8% 2. ด่างต่างๆ เช่นโซดาไฟเกล็ด98-99%ไทย หรือจีนหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50%,Soda ash 3. กรดต่างๆ เช่น กรดเกลือ 35% ,กรดไนตริก68%,กรดฟอสฟอริก85% 4. กรดกำมะถัน 98% หรือ 50% สั่งบรรจุถังมือ 1 5.คลอรีน (Calcium hypochlorite)สามารถสั่งคลอรีน ในปริมาณเป็นตู้คอนเทนเนอร์ คลอรีน 90% เม็ดยา 200 g/เม็ดบรรจุ 50กก./ถัง คลอรีน 65%ขนาดบรรจุ 40, 50กก./ถังประเทศจีน คลอรีน 70% แบบเม็ดบรรจุ 40 กก./ถัง คลอรีน 90% แบบ granular, powder บรรจุ 50 กก./ถัง คลอรีนน้ำ 10 % 6. เฟอร์ริคคลอไรด์ (Ferric chloride) 7. PAC 30% 9003 ,9004,9005,9006(จีน)สารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (Poly aluminum chloride) สำหรับผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย 8.POLYMER ANION ,POLYMER CATION 9.เคมีใน RO เช่น ANTISCALE, BIOSIDE,SODIUM METABISULPHITE, CITRIC ACID,EDTA 10. EM (Effective Microorganisms) 11.กากน้ำตาล แบบแกลลอน 9.เกลือล้างเรซิน ขนาดบรรจุ 25 กก.,50กก ของ โรงงานTRS ​  

    หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

    ดูรายละเอียด